Raksti ar tagu: “Jāņa 1”

Vecās Derības problēma

Bībeli ir iespējams iedalīt divās daļās, proti, Vecajā un Jaunajā Derībā. Vecās Derības grāmatas lielā mērā runā par Dieva darbiem pirms Jēzus nāca pasaulē, bet Jaunās Derības teksti vēsta par Jēzus un Viņa apustuļu kalpošanu un mācību. Jāatzīmē, ka Vecā Derība ir viens no problemātiskākajiem garīgajiem tekstiem, kas vien sastopams. Tajā mēs atrodam daudz dažādu […]

Lasīt rakstu

Sagatavotājs

​Šī raksta galvenais varonis ir kāds būtisks Bībeles personāžs. Viņa vārds ir Jānis Kristītājs. Šis cilvēks bija jūdu izcelsmes sludinātājs, kurš 1. gs. Jūdejā pulcēja  lielus ļaužu pūļus. Viņš mudināja cilvēkus atgriezties no grēkiem, kristīja tos upē un sludināja par gaidāmā, dievišķā glābēja nākšanu. Ar kristīgu vēsti pazīstamie mūsu vidū sapratīs par ko ir runa, […]

Lasīt rakstu

Ir Jēzus Dievs vai arī nav?

Jēzus identitātes jautājums Jēzus Kristus ir viena no ietekmīgākajām personām pasaules vēsturē. Jēzus ir ietekmējis sabiedrības dzīvi daudzos un dažādos veidos. Kristus tēls ir iespaidojis Rietumu sabiedrības morāli, mākslu, darba ētiku, politiku u.c. dzīves jomas. Tomēr cilvēku domas dalās par Jēzus identitāti. Kādi Viņu sauc par gudro, kādi saskata Jēzū piemēru tam, kā bez vardarbības […]

Lasīt rakstu

Savienojums starp Debesīm un Zemi

Vai cilvēkam ir iespējams nodibināt kontaktu ar Dievu? Kādi teiks, ka tas nav iespējams, jo Dievs nepastāv. Citi teiks, ka mēs šajos jautājumos neko tā īsti nevaram zināt. Mums atliek vien minējumi un neskaidrība. Savukārt, vēl citi pārstāv kādu reliģiju vai garīguma strāvojumu un pozitīvi atbildēs uz šo jautājumu. Nupat minētais temats ir vienmēr nodarbinājis […]

Lasīt rakstu

Neizmērojamā labestība

Būt par kristieti nozīmē atzīt to, ka Dievs ir un, ka Viņš tik tiešām eksistē. Bet būt par kristieti patiesībā nozīmē atzīt kaut ko vēl vairāk. Tas sevī ietver pārliecību par to, ka Dievs ne vien pastāv, bet ir ļoti labs un sirsnīgs Savā būtībā. Kāds gan šajā brīdī varētu jautāt: “Kā jūs zināt to, ka […]

Lasīt rakstu

No Dieva dzimušie

Ja mēs esam ienākuši šajā pasaulē, tad ir noteikti rakstura lielumi, kas mums visiem piemīt. Mēs visi esam ieradušies šajā dzīvē caur saviem vecākiem. Mēs neizvēlējāmies piedzimt, bet tas bija mūsu vecāku lēmums. Līdzīgi uz sevi arī var raudzīties tie, kuri tic Kristum. Piederība Jēzus sekotāju pulkam ir Dieva brīnumainais darbs. Viņš ir licis mums, tas […]

Lasīt rakstu

Ticības nozīme

Vai taisnība ir tiem, kuri apgalvo to, ka visi cilvēki ir Dieva bērni? Mēdz teikt, ka mūs visus vieno cilvēcība un tas, ka Radītājs mūs ir ielicis šajā pasaulē. Šis apgalvojums izklausās jauki un pat nedaudz sentimentāli, bet diemžēl nav patiess. Jā, Dievs ir visus radījis, bet tas nepadara Viņu par Tēvu visiem cilvēkiem. Būt […]

Lasīt rakstu

Dieva ģimene

Viens no pārsteidzošākajiem kristīgās vēsts aspektiem ir tas, ka Dievs kļūst par cilvēku Jēzus Kristus personā. Tā nav tikai viena no daudzajām Dieva iemiesošanās formām. Tā ir Viņa pilnīgā, kulminējošā kļūšana par cilvēku. Dievs tapa cilvēks un dzīvoja pirmā gadsimta jūdu sabiedrībā (Jāņa 1:14). Kāpēc, lai Dievs kaut ko tādu darītu? Ja mēs padomājam par […]

Lasīt rakstu

Nesošais Dievs

Vai esat kādreiz nesuši kaut ko ļoti smagu? Kaut ko tādu, kas atņem jums spēku, un jūs to vien gaidāt kā nolaist šo priekšmetu zemē. Varbūt, ka atmiņā nāk kāda smaga iepirkuma soma pēc veikala apmeklējuma? Vai arī kāda pamatīga mēbele, kura pārvācoties jānes uz ceturto stāvu? Kad Dieva Dēls, Jēzus, ienāca šajā pasaulē, tad […]

Lasīt rakstu

Cilvēciskais Dievs

Kā jūs justos, ja jums būtu iespēja satikt pasaules Radītāju un Īpašnieku? Kādas pārdomas jūsos raisītu tas, ja jums būtu iespēja iepazīt To, kurš tik tiešām zina atbildes uz daudziem lielajiem dzīves jautājumiem? Kādas domas trauktos cauri jūsu prātam, ja jums būtu iespēja sastapt To, kurš ir veidojis katru cilvēku, tai skaitā arī jūs? Lai […]

Lasīt rakstu