Redzējums un Mērķi

Draudzes redzējums

Draudze Pārdaugavai, kur cilvēki caur Dieva vārda mācīšanu var iepazīt Kungu Jēzu; kur cilvēki caur Dieva vārda mācīšanu var pieaugt savā ticībā un viens otram kalpot mīlestībā; kur cilvēki caur Dieva vārda mācīšanu dara Kungu Jēzu zināmu citiem.

 

Draudzes mērķi

Mācot Dieva vārdu, evaņģelizēt apkārtējo sabiedrību

Mācot Dieva vārdu, palīdzēt kristiešiem nobriest

Mācot Dieva vārdu, sagatavot jaunus Dieva darba darītājus