Vēlies mūs atbalstīt?

Mūsu draudzes darbs pastāv un aug, pateicoties cilvēku finansiālajam atbalstam. Arī Tu vari kļūt par evaņģēlija darba atbalstītāju!

 

Draudzes rekvizīti:

Reformātu Pārdaugavas draudze

Reģ.nr.: 40801052392

Banka: A/S Swedbank

Konts: LV60HABA0551042207323