Dienas manna

Neizmērojamā labestība

Būt par kristieti nozīmē atzīt to, ka Dievs ir un, ka Viņš tik tiešām eksistē. Bet būt par kristieti patiesībā nozīmē atzīt kaut ko vēl vairāk. Tas sevī ietver pārliecību par to, ka Dievs ne vien pastāv, bet ir ļoti labs un sirsnīgs Savā būtībā. Kāds gan šajā brīdī varētu jautāt: “Kā jūs zināt to, ka […]

Lasīt rakstu

No Dieva dzimušie

Ja mēs esam ienākuši šajā pasaulē, tad ir noteikti rakstura lielumi, kas mums visiem piemīt. Mēs visi esam ieradušies šajā dzīvē caur saviem vecākiem. Mēs neizvēlējāmies piedzimt, bet tas bija mūsu vecāku lēmums. Līdzīgi uz sevi arī var raudzīties tie, kuri tic Kristum. Piederība Jēzus sekotāju pulkam ir Dieva brīnumainais darbs. Viņš ir licis mums, tas […]

Lasīt rakstu

Ticības nozīme

Vai taisnība ir tiem, kuri apgalvo to, ka visi cilvēki ir Dieva bērni? Mēdz teikt, ka mūs visus vieno cilvēcība un tas, ka Radītājs mūs ir ielicis šajā pasaulē. Šis apgalvojums izklausās jauki un pat nedaudz sentimentāli, bet diemžēl nav patiess. Jā, Dievs ir visus radījis, bet tas nepadara Viņu par Tēvu visiem cilvēkiem. Būt […]

Lasīt rakstu

Dieva ģimene

Viens no pārsteidzošākajiem kristīgās vēsts aspektiem ir tas, ka Dievs kļūst par cilvēku Jēzus Kristus personā. Tā nav tikai viena no daudzajām Dieva iemiesošanās formām. Tā ir Viņa pilnīgā, kulminējošā kļūšana par cilvēku. Dievs tapa cilvēks un dzīvoja pirmā gadsimta jūdu sabiedrībā (Jāņa 1:14). Kāpēc, lai Dievs kaut ko tādu darītu? Ja mēs padomājam par […]

Lasīt rakstu

Pasaules ienīstie

Nevienam cilvēkam nepatīk piedzīvot ienaidu. Un tomēr Jāņa evaņģēlijā 16:19 lasām par to, kas sagaida Kristus sekotājus. Jēzus saka: “Ja jūs, tas ir mācekļi, būtu no pasaules, tad pasaule mīlētu to, kas tai pieder, tā kā jūs neesat no pasaules, bet es jūs no pasaules esmu izraudzījis, pasaule jūs ienīst.” Kristus šeit dara mācekļus reālistiskus. […]

Lasīt rakstu

Raudošais Dievs

Asaras komunicē dažāda veida izjūtas. Reizēm cilvēki raud aiz prieka, aiz pozitīva saviļņojuma. Citreiz cilvēki raud negatīvu emociju pārņemti. Viņi jūtas sāpināti, bezcerīgi, nomākti un satriekti. Bībele mūs pārsteidz ar to, ka Dievs arī raud. Runa nav par prieka asarām, runa ir par skumju pilnām asarām. Jāņa evaņģēlija 11.nodaļas 35. pants tiek dēvēts par īsāko […]

Lasīt rakstu

Dzīvība, kas pārspēj nāvi

Dzīvība ir viena no dārgākajām lietām cilvēka dzīvē. Mēs visi gribam dzīvot, un ļoti bīstamies, ja mūsu dzīvība tiek apdraudēta. Protams, ka par šo jautājumu var bezkaislīgi teoretizēt universitātēs auditorijās, bet lietu patiesībā būtība atklājas īpašās krīzes situācijās, kā piemērām, COVID-19 vīrusa pandēmijas kontekstā. Neatkarīgi no tā, vai mūs šajā dzīvē piemeklē kāda nopietna slimība, […]

Lasīt rakstu

Nesošais Dievs

Vai esat kādreiz nesuši kaut ko ļoti smagu? Kaut ko tādu, kas atņem jums spēku, un jūs to vien gaidāt kā nolaist šo priekšmetu zemē. Varbūt, ka atmiņā nāk kāda smaga iepirkuma soma pēc veikala apmeklējuma? Vai arī kāda pamatīga mēbele, kura pārvācoties jānes uz ceturto stāvu? Kad Dieva Dēls, Jēzus, ienāca šajā pasaulē, tad […]

Lasīt rakstu

Cilvēciskais Dievs

Kā jūs justos, ja jums būtu iespēja satikt pasaules Radītāju un Īpašnieku? Kādas pārdomas jūsos raisītu tas, ja jums būtu iespēja iepazīt To, kurš tik tiešām zina atbildes uz daudziem lielajiem dzīves jautājumiem? Kādas domas trauktos cauri jūsu prātam, ja jums būtu iespēja sastapt To, kurš ir veidojis katru cilvēku, tai skaitā arī jūs? Lai […]

Lasīt rakstu