Raksti ar tagu: “2. Mozus”

Tēlainais Jēzus

Savā mācībā Jēzus ir apzīmējis Sevi dažādos tēlainos veidos. Piemēram, kādā vietā Viņš Sevi sauc par Labo Ganu. Citviet Kristus saka, ka Viņš ir durvis. Citreiz Viņs sevi sauc “dzīvības maize”. Kāpēc Dieva Dēls Sevi tā raksturoja? Varbūt, ka Jēzum vienkārši patika tēlaini izteikties un tādējādi piesaistīt cilvēku uzmanību? Ko gan šie uzskatāmie apzīmējumi izsaka? […]

Lasīt rakstu