Svētīgās svētdienas

Šī raksta galvenais nolūks ir sekmēt svētdienas svētrunu klausīšanos. Mans mudinājums attiecībā uz svētrunu klausīšanos svētdienā ir sekojošs: Draudzei ir jābūt gatavai!

Gluži kā mēs mēdzam gatavoties nopietniem pārbaudījumiem un darbiem sadzīvē, tāpat arī mums ir jābūt gataviem svētrunu uzņemšanai.

Pirmkārt, sāksim ar nopietnu un mērķtiecīgu lūgšanu

Lūgsim par sevi.
Lūgsim par mācītājiem.

Lūgsim par sevi, lai mēs spētu  klausīties, nevis tikai būt klātesoši. Sātans to vien grib, lai Dieva ļaužu klausīšanas būtu virspusēja. Stāsimies pretī ļaunajam – lūgsim par to, lai mēs un citi draudzē uzmanīgi un kārtīgi klausītos.

Lūgsim arī par mācītājiem. Dieva vārda sludinātājs ir pakļauts lielai slodzei gatavojot svētrunu. Tam ir nepieciešams kvalitatīvs laiks, spēja koncentrēties, zināšanas un gatavība pakļauties tam, ko Dievs saka. Pāri visam lūgsim par to, lai mācītājs pats klausās un dzird Jēzus balsi Bībelē. Ja kalpotājs pats nav dzirdējis Gana balsi, kā gan viņš vadīs Draudzi?

Otrkārt, vairākas reizes izlasīsim tekstu, kas tiks sludināts

Ja tie ir vairāki teksti, tad tie ieteicams izlasīt tos visus. Piemēram, ja mācītājs runās no 1.Mozus grāmatas un Pāvila vēstules efeziešiem, tad abus tekstus ir vēlams izlasīt. Ja esam izlasījuši svētrunā aplūkojamo Rakstu vietu iepriekš, tad esam daudz uzņēmīgāki pret Vārdu. Mums ir lielāks ieskats un rodas labāki jautājumi.

Treškārt, lolosim pareizas gaidas attiecībā uz svētrunu

Mums ir jāsagaida, ka uzrunas vairāk iespaidos mūsu izpratni un pasaules redzējumu, nevis mūsu rīcību. 

Dieva bērniem ir jābūt pareizām cerībām attiecībā uz to, kas svētdienā tiks pasludināts. Dieva Vārds, Bībele, primāri vēsta par Dieva plānu Jēzū Kristū. Bībele nav fokusēta uz cilvēku. Tā nav gudrības grāmata, kas, galvenokārt, māca to, kā dzīvot šajā pasaulē. Bībele, protams, ka runā par minētajām tēmām, bet tas nav svarīgākais! Šo ņemot vērā, mums, Dieva bērniem, ir jāsagaida, ka svētdienas uzrunu būtība būs par Dieva nodomiem, nevis par to, kas mums ir praktiski jādara. Mums ir jāsagaida, ka uzrunas vairāk iespaidos mūsu izpratni un pasaules redzējumu, nevis mūsu rīcību.

Ceturtkārt, gādāsim par labu pašsajūtu svētdienās

Rūpēsimies par to, lai pirms dievkalpojuma mēs nebūtu pārlieku noguruši

Protams, ka no slimībām neviens nav pasargāts. Taču ir lietas, kuras mēs varam ietekmēt un kontrolēt. Piemēram, varam rūpēties par to, lai pirms dievkalpojuma mēs nebūtu pārlieku noguruši. Reizēm ļaudis pārcenšas brīvdienās ar dalību dažādās aktivitātēs un, tāpēc svētdienas uzrunas laikā miegs mācās virsū. Rūpēsimies par to, lai mums ir pietiekoši daudz enerģijas dzirdēt mūsu Radītāja un Glābēja Jēzus Kristus balsi!

Šajā rakstā sniegtās atziņas nekādā veidā nav izsmeļošas. Doto tēmu varētu attīstīt vēl vairāk, taču dotās atziņas būs labs sākums tam, lai kvalitatīvi dzirdētu Dieva balsi. Skaidrs ir viens – klausīšanās Dievā pieprasa gatavību, gatavība pieprasa piepūli un fokusu. Svētdienas svētrunu uzņemšana nav viegla nodarbe. Nav tā, ka mēs ar vieglumu ienākam dievkalpojumā un ar atslābinātu prātu uzņemam vārdu. Nē, mums ir jānoskaņojas!

 Būsim gatavi, jo Lielais avju Gans Jēzus vēlas runāt uz Savu ganāmo pulciņu!

Categories: RakstiTags: , ,

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta Required fields are marked *