Sapņotājs – 1. Mozus 36:1-37:36 (05.01.2020.)

Sapņotājs

Svētrunu sērija: „Jāzeps un viņa brāļi”
1. Mozus 36:1-37:36
Sludina: Andis Miezītis


IEVADS SĒRIJAI: Viss, kas notiek, notiek uz labu

„Dievs bija iecerējis, kā tas jau tka atklāts Ābrahāmam (15:13-16), nogādāt izredzēto ģimeni svešas valdīšanas paspārnē līdz tiks piepildīta amoriešu vaina un Kanaāns būs gatavs ieņemšanai. Tad nu notikumu ķēdīte, kas noved Israēlu Ēģiptē, tiek iekustināta caur 12 brāļu sāncensību zem Dieva  rokas.” (Dereks Kidners)

VĒSTURE ATKĀRTOJAS UN CILVĒKI NO TĀS NEMĀCĀS (1-4. p.)

 

DIEVS APSTIPRINA JĀZEPU KĀ SAVU IZREDZĒTO VALDNIEKU (5.-11.p.)

 

JĀZEPA BRĀĻI ATMET UN GRIB NONĀVĒT DIEVA IZREDZĒTO VALDNIEKU (18.-36.p.)

 

Viņu, kas pēc Dieva nodoma un paredzējuma bija nodots jums, jūs viņu ar noziedznieku rokām piesitāt krustā un nonāvējāt. Dievs viņu uzmodināja, no nāves sāpēm raisīdams, jo nāve viņu nespēja paturēt. (Aputuļu darbi 2:23-24)