Pastāvēšana pārbaudījumos – Jēkaba 1:1-18 (26.04.2020.)

“Pastāvēšana pārbaudījumos”

Svētrunu sērija: „Deviņas lietas, kas raksturo īstu ticību”
Jēkaba 1:1-18
Sludina: Mārtiņš Martinsons

IEVADS: Īstā lieta

  1. PĀRBAUDĪJUMU MĒRĶIS (1:1-4)
  2. PĀRBAUDĪJUMOS MUMS IR PIEEJAMA PALĪDZĪBA (1:5-11)
  3. PĀRBAUDĪJUMOS TURĒSIMIES PIE PATIESĀ DIEVA (1:12-18)

“Laimīgs tas vīrs, kas iztur kārdināšanu, jo, pārbaudi izturējis, viņš saņems
dzīvības vainagu, kas apsolīts tiem, kas mīl Kungu.”

(Jēkaba 1:12)