“Paklausība Dieva vārdam” – Jēkaba 1:19-27 (03.05.2020.)

“Paklausība Dieva vārdam”

Svētrunu sērija: „Deviņas lietas, kas raksturo īstu ticību”
Jēkaba 1:19-27
Sludina: Mārtiņš Martinsons


IEVADS: Klausīšanās ir ļoti svarīga

  1. LĒNPRĀTĪBĀ PIEŅEMT DIEVA VĀRDU (1:19-21)
  2. PAKLAUSĪBĀ PILDĪT DIEVA VĀRDU (1:22-27)

“Bet, kas dziļi ielūkojas un paliek pilnīgajā brīvības likumā, kas nav
aizmāršīgs klausītājs, bet ir darba darītājs, tāds būs svētīts savos darbos.”
(Jēkaba 1:25)