Pacietīgais Dievs – 1. Mozus 38:1-30 (12.01.2020.)

Pacietīgais Dievs

Svētrunu sērija: „Jāzeps un viņa brāļi”
1. Mozus 38:1-30
Sludina: Andis Miezītis


IEVADS: VECĀKU IEVĀRĪBAI!

 

  1. DIEVS LIETO TĀDUS CILVĒKUS KĀ JŪDA
  2. LAI PIEPILDĪTU SAVUS APSOLĪJUMUS

 

Uzticami un pilnīgi atzīstami ir vārdi, ka Kristus Jēzus ir nācis pasaulē glābt grēciniekus, no kuriem pirmais esmu es. Bet apžēlots es esmu tādēļ, lai manī pirmajā Kristus Jēzus parādītu pacietību par paraugu tiem, kas ticēs uz viņu, lai iegūtu mūžīgo dzīvību (1. Timotejam 1:16-17)