Pacietīga paļaušanās uz Dievu – Jēkaba 4:13-5:12 (14.06.2020.)

Pacietīga paļaušanās uz Dievu

Svētrunu sērija: „Deviņas lietas, kas raksturo īstu ticību”
Jēkaba 4:13-5:12
Sludina: Mārtiņš Martinsons


IEVADS: Gudrība

1) KUNGS VISU PĀRVALDA, TĀPĒC DARĪSIM TO, KAS LABS (4:13-17)

2) KUNGS VISU DZIRD UN REDZ, TĀPĒC NESEKOSIM PASAULES
VILINĀJUMAM (5:1-6)

3) KUNGS NĀKS, TĀPĒC DZĪVOSIM PACIETĪGI PAT CIEŠANĀS (5:7-12)

“Laimīgs tas vīrs, kas iztur kārdināšanu, jo, pārbaudi izturējis, viņš saņems
dzīvības vainagu, kas apsolīts tiem, kas mīl Kungu.” (1:12)