EVAŅĢELIZĀCIJA SĀKAS DRAUDZĒ – Draudzes nedēļas nogale, 2.lekcija (09.03.2019.)

Evaņģelizācija sākas draudzē

Draudzes nedēļas nogale, Siguldā, 2019.gada 8.-9.marts
Tēma: “Evaņģelizācija”
Sludina: Mārtiņš Martinsons


IEVADA VĀRDI

 

KAS IR EVAŅĢELIZĀCIJA?

Evaņģelizācija = Kristus vēsts mācīšana ar mērķi pārliecināt neticīgos.

  • To darīja Jēzus (Marka 1:15)
  • To darīja mācekļi (Apustuļu darbi 2:38, 4:11-12, 8:26-40, 9:22, 10:34-43)

Evaņģelizācija = Kristus vēsts mācīšana ar mērķi stiprināt ticīgos.
(Efeziešiem 4:14-16, 6:10-17, Titam 2:11-14)

Kolosiešiem 1:28: “Kristu mēs pasludinām, mudinot un mācot cilvēkus visā gudrībā, lai ikvienu cilvēku
darītu pilnīgu Kristū.”

 

Pilnīgs Dieva
ienaidnieks
Pilnīgs Kristū

 

Kuru no “evaņģelizācijas monētas divām pusēm” ir vieglāk darīt? Kāpēc?
Kam būtu jānotiek, lai jūs būtu labāki evaņģēlisti šī vārda plašākajā nozīmē?

Mācīsimies iepazīt evaņģēlija bagātību

Kas ir evaņģēlijs? (Romiešiem 1:1-6)

  1. Evaņģēlijs nāk no Dieva
  2. Evaņģēlijs ir no paša sākuma
  3. Evaņģēlijs ir par Jēzu
  4. Evaņģēlijs pieprasa ticības paklausību

Kas ir evaņģēlijs? (Romiešiem 1-8)

Kas ir evaņģēlijs? (1. Mozus grāmata – Atklāsmes grāmata)

Evaņģēlijs visā tā krāšņumā attiecas uz ikvienu cilvēku, ikvienā situācijā, visu laiku.

Mācīsimies ar citiem kristiešiem runāt par evaņģēlija bagātību

UZDEVUMS: Savam blakus sēdētājam pasakiet divas lietas:

  1. Kaut ko, kas jums šobrīd dzīvē ir grūti,
  2. Kaut ko, ar ko jūs cīnāties savā ticībā