Dievs, kurš lieto nepareizos cilvēkus – Soģu 14:1-9 (29.12.2019)

Dievs, kurš lieto nepareizos cilvēkus

Soģu 14:1 – 9
Sludina: Miroslavs Tumanovskis


IEVADS: Vēstules rakstīšana

Pārsteigumā aptveriet, ka Dievs lieto patvaļīgus ļaudis Savu nodomu sasniegšanai!

  1. Dievs pasludina to, ka Simsons būs īpašs Izraēla Glābējs. (Soģu 13.nod)
    • Nazīrieša apraksts atrodams 4.Mozus grāmatā 6.nodaļā.
  2. Simsons apliecinās kā pašpaļāvīgs un nepaklausīgs Glābējs. (Soģu 14:1-9)
    • Aizliegums Izraēlam laulāties ar sveštautiešiem atrodams 2.Mozus 34:11–16; 5.Mozus 7:1–4.