Redzēšu, ticēšu!

Pirms neilga laika sociālajā tīklā Twitter pamanīju šādu ierakstu: „Ja rīt 25.03. plkst. 13.00 pēc LV laika COVID-19 pazudīs, es sākšu ticēt Dievam un katru nedēļu iešu uz baznīcu”. Tas tik būtu iespaidīgi! Kāda liecība tā būtu, vai ne? Nezinu, kā jūs, bet es esmu dziļi skeptisks pret šādiem izteikumiem. Varbūt kāds teiks, bet iespēja taču vienmēr paliek. Ja nu Dievs gribētu, ka šis cilvēks kļūst ticīgs, Viņam taču apturēt to vīrusu būtu tīrais nieks!

Vai Dievs ir iecerējis strādāt šādi, proti, darot brīnumus, lai padarītu kādu ticīgu? Nē! Saskaņā ar Rakstiem Dievs nav iecerējis strādāt šādi.

  

Es nepavisam neapšaubu Dieva varenību, spēku un brīvību rīkoties kā Viņš grib. Tomēr ir jājautā, vai Dievs ir iecerējis strādāt šādi, proti, darot brīnumus, lai padarītu kādu ticīgu? Nē! Saskaņā ar Rakstiem Dievs nav iecerējis strādāt šādi. Kad domāju par to, man prātā nāk vairākas Rakstu vietas no Jāņa Evaņģēlija, bet izvēlos ielūkoties tieši Jāņa 5. nodaļā un brīnumainajā dziedināšanā pie Betzatas dīķa.

Stāsts ir bezgala aizkustinošs. Kādā brīdī Jēzus sastop vienu paralizētu vīru, kurš tāds ir bijis trīsdesmit astoņus gadus (!). Kāpēc viņi visi tur atradās? Viņi gaidīja uz „ūdens sakustēšanos”, kas dotu viņiem startu dīķa virzienā. Pirmais, kurš tajā iekāptu, tad arī saņemtu dziedināšanu.

Lai ko mēs domātu par šo detaļu, skaidrs ir viens – paralizētajam vīram nav pilnīgi nekādu izredžu tapt dziedinātam. Un tieši šo vīru uzrunā Jēzus: „Vai tu gribi kļūt vesels?” (5:6). Vīrs acīmredzot domā, ka Jēzus viņam varētu sniegt palīdzīgu roku, lai nokļūtu līdz dīķim (5:7), bet Jēzum ir citi plāni. Viņš pavēl paralizētajam vīram celties un staigāt, un tūdaļ vīrs kļuva vesels, ņēma savu gultu un staigāja.

Tā bija ļoti publiska vieta, ļoti aizņemtā laikā – jūdu svētkos (5:1). Un Jēzus nebaidās noslēgt šo stāstu ar vārdiem: „Mans Tēvs vēl aizvien strādā, un arī es strādāju”. „Stop,” kāds izsauktos, “tu saki, ka Dievs nav iecerējis strādāt, darot brīnumus, un uzreiz pēc tam ej uz stāstu par brīnumainu dziedināšanu. Ne vien tas, bet vēl norādi uz to, ka Jēzus brīnums apliecina Dieva darbu. Tu šauj sev pats kājā.”

Nekā nebija! Pirmkārt, es teicu, ka neapšaubu Dieva varenību, spēku un brīvību rīkoties, kā viņš grib. Otrkārt, es teicu, ka saskaņā ar Rakstiem Dievs nav iecerējis caur brīnumiem padarīt kādu ticīgu. Un to ļoti skaidri apliecina jūdu reakcija uz Jēzus paveikto brīnumu.

Kā jums šķiet, kā cilvēkiem, kas to redzēja un par to dzirdēja būtu vajadzējis reaģēt? Viņiem būtu bijis jāapliecina Jēzu par pasaules Pestītāju kā to darīja Samarijas iedzīvotāji, vai ne? Tai vietā, dzirdot par Jēzus paveikto brīnumu un viņa skaidrojumu, Jānis atspoguļo pilnīgi pretēju reakciju – „Nu vēl vairāk jūdi meklēja viņu nonāvēt, tādēļ ka viņš ne tikvien neievēroja sabatu, bet arī sauca Dievu par savu Tēvu, sevi pielīdzinādams Dievam.” (5:18). Pielūgsmes vietā Jēzus saņem nāves spriedumu.

Sastopoties ar neapgāžamiem pierādījumiem par Dieva varenību, spēku un brīvību, ir cilvēki, kas viņu ienīst vēl vairāk. Kā tas iespējams?

  

Ja vien Dievs saglābtu mana drauga laulību, mans draugs sāktu ticēt Jēzum. Ja vien Dievs dziedinātu manu draudzeni no ļaundabīga audzēja, viņa sāktu ticēt Jēzum. Ja vien Dievs brīnumaini sagādātu manam kaimiņam darbu šajā krīzes laikā, viņš sāktu ticēt Jēzum. Ja vien…, esiet gatavi (?), Dievs vienā dienā apturētu COVID-19 visā pasaulē un dziedinātu visus inficētos, viņi sāktu ticēt Jēzum.

Apustulis Jānis apgalvo, ka nesāktu vis! Kā jau redzējām, notiek tieši pretējais. Sastopoties ar neapgāžamiem pierādījumiem par Dieva varenību, spēku un brīvību, ir cilvēki, kas viņu ienīst vēl vairāk. Kā tas iespējams? Vēlreiz, Dievs nav iecerējis padarīt kādu ticīgu tikai ar „pliku” brīnumu palīdzību.

Jēzus brīnumi ir kā redzama zīme jeb norāde uz Dieva darba būtību – dāvāt mūžīgo dzīvību tiem, kas klausās un pieņem Jēzus vārdus –

Patiesi, patiesi es jums saku: kas manus vārdus dzird un tic viņam, kas mani ir sūtījis, tam ir mūžīgā dzīvība un tas nenāk tiesā, bet no nāves ir pārgājis dzīvībā” (5:24).
  

Lai Dievs palīdz mums šajā laikā pieķerties un paļauties īstajai lietai – Jēzus dzīvību dodošajiem vārdiem.


Foto: Aaron Burden no Unsplash.

Categories: Dienas mannaTags: , , , , , , , , , , , , , , , ,