Ja vien…

Mūsdienu patērētāju kultūru raksturo pieaugoša nepiesātinātības sajūta. Cilvēkiem nepietiek ar to, kas viņiem pieder. Viņiem nemitīgi vajag jaunāku, lielāku, labāku. Ja vien man būtu jaunāks telefons, lielāks televizors, labāka mašīna, un tā saraksts turpinās. Ir tāds teiciens – bagāts ir nevis tāds cilvēks, kuram ir daudz [naudas], bet gan tāds, kuram pietiek ar to, kas tam ir. Mūsdienu patērētāju kultūru raksturo pastāvīga „man nepietiek” sajūta.

Pieticīgais Filips

Jaunās Derības raksti atkal un atkal izaicina mūs domāt par šo jautājumu, vēršot mūsu uzmanību uz mūsu attiecībām ar Jēzu. Centrāls jautājums, uz ko Raksti mudina mūs atbildēt, ir – vai man pietiek ar Jēzu? Jāņa evaņģēlijā 14. nodaļā Jēzus ir iesācis garāku sarunu ar saviem mācekļiem. Jēzus mācekļi pirmo reizi skaidri sadzird to, ka Jēzus vairs ilgi nepaliks kopā. Jēzus pavēstī mācekļiem, ka Viņam ir jāatgriežas atpakaļ pie sava Tēva. Tas mācekļus dara bažīgus un liek viņiem uzdot Jēzum dažādus jautājumus. Interesanti, ka viens no mācekļiem, Filips, ir atkodis kārtību, un „sper ārā”  savu priekšlikumu – Kungs rādi mums Tēvu, ar to mums pietiek (14:8).

Lūk, tieši Filipā mēs ieraugām šo nepiesātinātības sajūtu – Jēzu, Tu esi pārvērtis ūdeni vīnā, dzidinājis paralizētos, pagādājis maizi no zilām debesīm, staigājis pa ūdens virsu, atdarījis acis aklajam un piecēlis no mirušajiem Lācaru, bet mums vajag kaut ko vairāk. Ja vien Tu parādītu mums Tēvu, ar to mums pietiks. 

„Ja vien…” slazds!

Priekšstats, ka, ja vien man tas būs, tad man ar to pietiks, ir maldīgs. Turklāt tas neizbēgami rada vilšanās sajūtu.

  
Ak, šis „ja vien…” slazds! Problēma ar nepietiekamības sajūtu ir divējāda. No vienas puses – priekšstats ir maldīgs. Ja vien man būs šī jaunā lieta, tad man pietiks. Tad manā dzīvē iestāsies harmonija un līdzsvars, kas neizbēgami līdzi nesīs apmierinājuma sajūtu. Mēs jau zinām, kas ir tā viena lieta, ar kuru mums pietiks, lai aizpildītu tukšumu: jaunākais tehnoloģiskais sasniegums, jauns hobija ekipējums, jauns auto, uzlabots skaistums, kāds cits dzīvesveida aspekts. Vai arī cilvēks, vairāki cilvēki, statuss, atpazīstamība, slava. Ja vien man tas būs, tad man ar to pietiks.

Problēmas otra puse ir tā, ka šis maldīgais priekšstats neizbēgami rada vilšanās sajūtu. Parasti jau pēc mēneša tā lieta, kas šķietami garantēja manu harmonijas un līdzsvara sajūtu, vairs nav nedz jaunākā un lielākā, nedz arī labākā. Un tas savukrāt baro pastāvīgu nepiesātinātības sajūtu. Vēl ļaunāk ir tad, ja šīs lietas vietā ir otrs cilvēks.

Tāpēc mēs varam tikai iztēloties, kā jutās Jēzus, dzirdot šos Filipa vārdus – Kungs rādi mums Tēvu, ar to mums pietiek. Var noprast, ka Jēzus ir sirsnīgi sašutis par šādu lūgumu. Nākamajā pantā mēs to ieraugām – Jēzus viņam sacīja: Tik ilgu laiku Es Esmu ar jums, un tu Mani neesi iepazinis, Filip? Kas Mani ir redzējis, tas ir redzējis Tēvu. Kā tu vari sacīt: rādi mums Tēvu? 

Nepalaid garām Jēzu

Ko Filips tā arī nebija sapratis? Viņš trīs ar pus gadus, esot kopā ar Jēzu, bija palaidis garām Jēzu – Tik ilgu laiku Es Esmu ar jums… . Ko tieši Filips nebija sapratis attiecībā uz Jēzu? Filips Jēzus darītajās zīmēs nebija ieraudzījis strādājam Tēvu. Tas ir tas, ko Jēzus, kā Tēva sūtītais, visu laiku bija centies pateikt un tagad saka vēlreiz – Tēvs ir vienmēr manī un dara savus darbus (14:10). 

Jēzus ir pilnīga un pietiekoša Tēva atklāsme. Punkts.

  
Ja jau tā, tad kāpēc Filipa teiktais Jēzu tā saskumdināja? Tāpēc, ka Jēzus ir pilnīga un pietiekoša Tēva atklāsme. Punkts. Mūžīgais Vārds, kas vienīgais zina to, kāds ir Dievs, tapa miesa, lai atnestu mums žēlastību un patiesību. Arī Apustulis Pāvils izvērš to savā, tā saucamajā, „Kristus himnā” vēstulē Kološiešiem 1:15-16 – Viņš ir neredzamā Dieva attēls, visas radības pirmdzimtais, jo caur Viņu ir viss, kas radīts gan debesīs, gan virs zemes – redzamais un neredzamais. Vai tie ķēniņu troņi, valdīšanas, valdības un varas – visas lietas ir radītas caur un uz Viņu.

Kā Jēzum būtu jājūtas, kad kristieši saka: Jēzus, tas ir labi, bet ja vien man būtu „mēles”, ja vien es saņemtu dziedināšanu, ja vien manā dzīvē būtu brīnumu darbi, ja vien līdz ar to vairotos mana labklājība, un tā saraksts turpinās. Šāda domāšana būtībā pasaka Jēzum – Kungs, rādi mums _________, ar to mums pietiks! Šķiet, šis citāds pieder Timotejam Kelleram: Tu nezini, ka Tev pietiek ar Jēzu, kamēr Jēzus nav viss kas Tev ir. Īstenībā Jēzus savā atbildē Filipam bija atklājis atslēgu uz sāta un pietiekamības sajūtu – tu Mani neesi iepazinis, Filip?

Pazīt Jēzu ir viss, kas mums ir vajadzīgs. Noticēsim tam!
  
Categories: Dienas mannaTags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,