Iemesls ticībai

Kāpēc mēs ticam?

Kāpēc cilvēki kļūst par kristiešiem? Uz šo jautājumu ir iespējams atbildēt dažādi. Kādi teiks, ka cilvēki pievēršas kristietībai, jo viņi ir auguši dotajā reliģiskajā tradīcijā. Savukārt, vēl kādi kļūst par Jēzus sekotājiem, jo atrod Viņa mācībā sev pieņemamas atbildes uz dzīves lielajiem jautājumiem. Ja tu lasi šo rakstu, kā kristietis, tad uzdod sev sekojošu jautājumu: “Kās ir iemesls manai ticībai Jēzum Kristum, nevis kādai citai reliģijai vai pasaules skatījumam?” Ja tu lasi šo rakstu kā tāds, kurš nesauc sevi par Jēzus sekotāju, tad uzdod sev nedaudz citādāku jautājumu: “Kāpēc Jēzus ir cienīgs saņemt manu nedalīto lojalitāti un mīlestību?” Iespējams, ka kādus šis jautājums izbrīnīs, proti, tas varētu izklausīties pārāk izaicinošs. Lai tas nevienu nemulsina, jo ticības būtība ir tieši tik radikāla kā aprakstīts.

Ūdens pārtop vīnā

Jāņa evaņģēlijā 2.nodāļā no 1. līdz 12. pantam lasām par Jēzus pirmo brīnuma darbu. Kristus apmeklē noteiktas kāzas Kānas pilsētā Galilejas apgabalā. Kāzu organizētāji un jaunlaulātie nonāk ļoti spiedīgā situācijā. Aptrūkstas vīns, ko pasniegt viesiem. 1.gs jūdu kultūrā minētais apstāklis būtu par apkaunojumu jaunlaulātajiem, jo tie nespētu pienācīgi uzņemt viesus. Jēzus ienāk šajā situācijā burtiski kā glābējs. Brīnumainā veidā Viņš pārvērš ūdeni vīnā. Šī brīnuma darba nozīme ir ļoti dziļa. Jēzus apliecina Sevi kā Dieva īpašo ķēniņu, kurš nāk atbrīvot Dieva ļaudis no nāves. 800 gadus pirms Jēzus dzimšanas pravietis Jesaja sludināja par kādu īpašu mielastu. To raksturos augstvērtīgi ēdieni un kvalitatīvs vīns. Šis mielasts būs apliecinājums tam, ka Kungs Dievs ir nācis iznīcināt nāvi uz mūžīgiem laikiem (Jesajas 25.nod.). Jēzus brīnuma darbs uzskatamā veidā piepilda pravieša Jesajas sludināto vēsti.

Brīnuma darbs ir iemesls ticībai

Kristus tika atklāts Saviem sekotājiem kā dievišķais Valdnieks.

  

Kad Jēzus mācekļi pieredzēja ūdens pārvēršanu vīnā, tad tas izraisīja viņos ticību. Jāņa 2:11 ir teikts: “Tā Galilejas Kānā Jēzus sāka darīt zīmes, atklādams Savu godību, un Viņa mācekļi ticēja Viņam.” Teksts norāda uz to, ka Jēzus sekotāji paļāvās uz Viņu un atzina Jēzu par ilgi gaidīto Valdnieku, kurš glābs Dieva tautu. Ieraudzīsim skaidrāk iemeslu viņu ticībai. Apustulis Jānis norāda uz to, ka mācekļi bija sastapušies ar Jēzus godības atklāsmi. Vienkāršiem vārdiem izsakoties, Jēzus mācekļiem tika atklāts tas, cik spoža, lieliska un majestātiska ir Jēzus persona.

Iztēlosimies kādu ļoti spožu un augstvērtīgu dimantu. Tas ir perfekti nopulēts un novietots uz melna matēta materiāla. Dimanta spožums un skaistums ir tā godība. Ebreju valodā vārds “godība” apzīmēja svaru, smagumu. Jēzus mācekļi dotajā situācijā sastapās ar Jēzus personas “smagumu, iespaidīgumu un skaistumu.” Kristus tika atklāts Saviem sekotājiem kā dievišķais Valdnieks – Glābējs, kurš sagādā nemirstību.

Kas kopīgs Jēzus godībai un ticībai

Ja Jēzus būs liels un iespaidīgs mūsu acīs, tad mēs Viņam ticēsim un pastāvēsim šajā pārliecībā.

  

Kādā veidā šīs pārdomas noder kristieša ticībai? Jāņa vārdi iemāca kādu būtisku atziņu par to, kas ir pamats Jēzus sekotāju ticībai. Ticība Jēzum balstās izpratnē par Viņa godību. Vienkāršiem vārdiem runājot, ja Jēzus būs liels un iespaidīgs mūsu acīs, tad mēs Viņam ticēsim un pastāvēsim šajā pārliecībā. Tāpēc šī Dieva vārda iespaidā mums būtu jāuzdod sev vairāki fundamentāli jautājumi. Cik liels ir Jēzus, kuram ticam? Cik izcils Viņš ir mūsu skatījumā? Cik iespaidīgs Jēzus ir mūsu acīs salīdzinājuma ar finansiālu labklājību, komfortu, ģimeni, draugiem un jebko citu, ko baudām šajā pasaulē? Būtiski piebilst, ka izpratne par Jēzus godību rodas pakāpeniski. Jo vairāk mēs iepazīstam Jēzu caur Viņa vārdu nevis brīnumiem (kā skaidro šis raksts), jo lielāks mūsu apbrīns Viņa godības priekšā.

Jēzus ir vairāk kā cilvēks

Ja tu nesauc sevi par Jēzus sekotāju, tad ļoti ceru, ka šis raksts rosina tevī pārdomas.

Nepieļauj kļūdu un neuztver Jēzu kā īpašu garīgu skolotāju, kuram seko kristīgā baznīca.
  

Sadzirdi to, ka Jēzus Bībelē tiek pasniegts kā pats Dievs, kurš tapis par cilvēku. Šī ir ļoti nopietna atziņa, un to spēs saprast vien tie, kuri centīsies to labāk iepazīt. Virspusējas pārdomas šeit nederēs, te būs “jāiepeld dziļos ūdeņos”. Taču minētās pūles ir to vērtas. Jo tas, kurš iepazīst Jēzu, iepazīst pašu Dievu, visuma Radītāju un Uzturētāju. Vai var būt, kas lielāks cilvēka dzīvē par šo?


Foto: Mirko Blicke no Unsplash. Categories: Dienas mannaTags: , , , , , , , , , , , , , , ,