EVAŅĢELIZĀCIJA UN PRIEKS – Draudzes nedēļas nogale, 1.lekcija (08.03.2019.)

Evaņģelizācija un prieks

Draudzes nedēļas nogale, Siguldā, 2019.gada 8.-9.marts
Tēma: “Evaņģelizācija”
Lūkas evaņģēlijs 10:17-20
Sludina: Andis Miezītis


IEVADS: PROCESS UN REZULTĀTS

 

EVAŅĢELIZĀCIJA SĀKAS AR PATIESU PRIEKU PAR DIEVA NEPELNĪTO GLĀBŠANU!

 

KONTEKSTS:

9:51-19:2 Ko nozīmē būt aktīvam dalībniekam Dieva darbā? (9:51)
9:51-10:37 Tas nozīmē būt iesaistītam evaņģēlija pasludināšanā šajā laikā (10:5, 13)
10:1-17 Mācekļi tiek iesūtīti ar visu Vecās Derības praviešiem piemītošo autoritāti (53.p.)
Mācekļu misija ir evaņģēlija pasludināšana, un tā ir:

  • balstīta lūgšanā (10:2)
  • tā kaut ko maksā (9:57-58)
  • neatliekama (9:59-62)
  • visaptveroša (10:1)

Evaņģēlija saturs:

  • piedāvājums iegūt mieru ar Dievu (10:5) caur Jēzus Kristus sagādāto grēku piedošanu
    (10:13)
  • kas noraida piedāvājumu, noraida Jēzu Kristu, noraida Dievu Tēvu (10:16)

 

1. Evaņģēlija pasludināšana sagrauj Sātana valdīšanu (18.p.)

 

2. Evaņģēlija pasludināšana paplašina Dieva valdīšanu (20.p.)

 

PRIECĀJIES DRAUDZE!