Lūgšanu vakariņas

Attiecības ar dzīvo Dievu ir komunikācija

Attiecības ar dzīvo Dievu ir balstītas komunikācijā. Tā izpaužas kā saruna starp Dievu un Viņa ļaudīm. Dievs runā uz Draudzi caur Bībeli. Dieva Vārds ir galvenais instruments ar kura starpniecību Viņš dara zināmu Draudzei Savu gribu, plānu un prioritātes.

Savukārt, caur lūgšanu Draudze runā ar Dievu. Tā teikt, kad ticīgie paceļ savas balsis lūgšanā, tad Debesis klausās. Pasaules Radītāja ausis ir atvērtas Viņa bērnu saucieniem un aizlūgumiem

Lūgšanu vakariņas ir laiks Dievam un vienam otram

RPD aptver to, ka lūgšana ir ne tikai privāta kalpošana, bet ir attiecināma arī uz draudzi kopumā. Dievs glābj indivīdus, lai tie piederētu Viņa tautai, nevis būtu garīgi vientuļnieki, kas paši par sevi cīnās lūgšanu kambaros. Šis ir viens no būtiskākajiem iemesliem, kāpēc mēs kā draudze sanākam kopā uz lūgšanu vakariņām. Tajās mēs kā Dieva bērnu saime mācamies aizlūgt. Mēs mācamies klausīties kā citi lūdz Dievu.

Jau minētajam ir jāpiemetina klāt tas, ka lūgšanu tikšanās izpilda arī informatīvu funkciju. Tajās draudzes vadītāji un atbildīgie par kalpošanām vēsta par jaunumiem draudzē un par izaicinājumiem. Šis ir ļoti būtisks aspekts, jo tādējādi draudzes locekļi labāk aptver notiekošo un tiek iesaistīti draudzes dzīvē.

Lieki piebilst to, ka katrās lūgšanu vakariņās mēs baudām kopīgu, garšīgu maltīti. Tas vienmēr ir sirsnīgs un jauks laiks. Tā ir iespēja veltīt laiku sarunām un vienam otram. Kopīga ēdienreize palīdz tuvināties un labāk iepazīties.

Informācijai

Ziņas par draudzes lūgšanu vakariņu norisi ir atrodamas draudzes sludināšanas kalendārā. Sludināšanas kalendāri ir pieejami draudzes dievkalpojumos drukātā formā. Lūgšanu vakariņās ir aicināts piedalīts ikviens draudzes loceklis. Līdztekus tam lūgšanu vakariņas ir atvērtas arī ikvienam interesantam, kurš vēlas kopā ar mums lūgt dzīvo Dievu un uzzināt vairāk par draudzes aktualitātēm.