Kristus spēkā es pastāvu (CityAlight)

Dziesmas oriģinālversija:

“Šo himnu mēs rakstījām 12 nedēļas. Mēs iegremdējāmies dziļi idejā par to, ko nozīmē Kristus mājošana mūsos. Cik neticami dziļa, noslēpumaina patiesība. Tam bija vajadzīgs laiks. Mēs daudzas, daudzas reizes rakstījām un pārrakstījām dziesmu. Mēs cīnījāmies par katru vārdu.” CityAligh

Dziesma latviešu valodā:

Dziesmas vārdi latviešu valodā
(latviskoja Lauma Lazda, 2021):

Mans Pestītājs – kāds žēlastības dziļums
– nav lielāka, ko debesis spēj dot.
Viņš ir mans Dievs – mana taisnība un laime.
Dzīvs Pestītājs! – Tas dziļš un mūžīgs miers.
Šis ir mans gods: mana cerība ir Jēzus,
jo mana dzīve Viņā apslēpta.
Cik šis noslēpums dziļš, varu teikt:
“Viss ir mans! Kristus spēkā es pastāvu!”

Kad mācas nakts, tad neesmu es atstāts –
man līzās Glābējs, zinu, vienmēr būs!
Es pūlos vājumā un Kristus priekā,
jo Viņa spēks ir manā nespēkā.
Šis ir mans gods: mans Gans nu mani sargās
– caur ieleju Viņš mani izvedīs.
Nakts ir uzveikta un rokās man uzvara
– Kristus spēkā es pastāvu!

Es nebaidos, jo zinu man ir piedots
– par mūžību ir dārgi samaksāts.
Vien Jēzus nāve sniedza izpirkumu,
jo cēlās Viņš, lai kapu uzveiktu.
Šis ir mans gods: mans grēks ir Krustā uzveikts
– mans stingrais pamats tikai Kristus vien.
Važas salauza Viņš, varu teikt –
“Esmu brīvs! Kristus spēkā es pastāvu!”

Dod spēku uzticīgi kalpot, Jēzu!
Tavs solījums, lai stiprina ikdien’.
Līdz mājās pārvedīsi Savu draudzi
un troņa priekšā nostāsimies mēs.
Šis ir mans gods: mana cerība ir Kristus
– visa slava Diņa vienīgam!
Un kad skrējienu pabeigšu, tad dziedāšu:
“Kristus spēkā es pastāvu!”

Dziesmas akrordi: https://tabs.ultimate-guitar.com/tab/cityalight/yet-not-i-but-through-christ-in-me-chords-2515311

Categories: Uncategorized @lv